Boğaziçi Üniversitesi Muafiyet Soruları indir

Boğaziçi Üniversitesi Muafiyet Soruları

Boğaziçi Üniversitesi Muafiyet Sorularını sitemiz den tüm öğrenci dostlarımız sorunsuz ücretsiz indirebilirler.

Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim

Misyon
Kurumsal değerlerimizi sahiplenen, yaratıcı ve eleştirel düşünen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri
önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, yerele kök salmış, evrensele açık, bilimsel, sosyal ve kültürel
formasyonu ve özgüveni ile üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler
yetiştirmek; evrensel boyutta düşünce, bilim ve teknoloji üreterek insanlığın hizmetine sunmak ve bilim,
sanat ve kültürün toplumda yer bulmasında ve yaygınlık kazanmasında yardımcı ve öncü olmaktır.
Vizyon

Boğaziçi Üniversitesi’nin vizyonu eğitim, öğretim ve araştırmada öncü konumuyla geleceği şekillendiren bir üniversite olmaktır.

 • Eğitim ve öğretim deneyimini yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek,
 • Bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirerek dünyanın lider araştırma üniversiteleri arasında yer almak,
 • Akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine katkıda bulunmak

vizyonumuzun ana öğelerini oluşturmaktadır.

Temel Değerler

Tarihi boyunca Boğaziçi Üniversitesi’nin kültür ve değerlerinin temelinde, özerk, özgürlükçü, demokratik, katılımcı ve şeffaf üniversite modelini tüm akademik süreçlerde uygulamak, geliştirmek; bu model çerçevesinde yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, yerele kök salmış, evrensele açık bireyler yetiştirmek yer almıştır. Bu çerçevede, Üniversitemiz kültür ve değerlerinin öğrenci, öğretim üyesi, idari personel ve mezunlara aktarılması için mevcut mekanizmaların güçlendirilmesi, yükseköğretim ile ilgili konularda ilkeli, yapıcı ve öncü bir duruş sergilenmesi, ademimerkeziyetçi kurum kültürünü koruyarak, üniversite genelinde bütünselliği sağlayacak yapıların tesis edilmesi, yaratıcı, eleştirel, özgür ve özgürlükçü, bilimsel düşünceyi geliştiren süreçler ve mekanizmaların tasarlanması her zaman önceliklerimiz arasında olmuştur. Buna uygun olarak, yüz elli yılı aşan akademik geleneği ile Boğaziçi Üniversitesi’nin temel değerleri;

 • Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren bir anlayışla, eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçi,
 • Öğrenci odaklı,
 • Yönetimde ve akademik yaşamda özerk, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı,
 • Farklılıklara saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı ve fırsat eşitliği konusunda duyarlı,
 • Etik değerlere sahip çıkan,
 • Temel hak ve özgürlükleri savunan,
 • Kamusal ve sosyal sorumluluğu önemseyen,
 • Doğa ve çevresel sorunlar dahil tüm küresel sorunlara duyarlı ve çözüm geliştirmeyi amaçlayan,
 • Mezunlarla bağını güçlü ve sürekli kılan,
 • Kurumsal mirasını sahiplenen ve kurum kültürünü sürdürülebilir kılmakta kararlı

olarak ifade edilebilir.

Bir yanıt yazın