9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2023-2024

2. döneminde genellikle öğrencilere dünya coğrafyası, nüfus ve yerleşme, ekonomik coğrafya gibi konular öğretilir. Bu dönemdeki dersler genellikle coğrafi olayları ve kavramları daha derinlemesine incelemeyi amaçlar. Ancak müfredatlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. İşte genel olarak işlenen bazı konular:

Dünya Coğrafyası:

Dünya’nın yapısı, yüzey şekilleri ve iklim bölgeleri.

Kıtalar, okyanuslar ve önemli coğrafi özellikler.

Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası:

Dünya nüfusunun dağılımı ve nüfus artışı.

Kentleşme, göçler ve yerleşim birimleri.

Türkiye’nin Coğrafi Yapısı:

Türkiye’nin fiziki coğrafyası, dağları, ovaları, akarsuları.

Türkiye’nin iklimi ve bitki örtüsü.

Ekonomik Coğrafya:

Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin coğrafi dağılımı.

Dünya ekonomisinin coğrafi yapısı.

Ulaşım ve Ticaret:

Ulaşım ağları ve taşıma yolları.

Küresel ticaretin coğrafi boyutları.

Doğal Afetler ve Çevre Sorunları:

Depremler, sel felaketleri, iklim değişikliği gibi doğal afetler.

Çevre sorunları ve sürdürülebilirlik.

Coğrafya Bilgi Sistemleri (CBS):

CBS’nin ne olduğu ve nasıl çalıştığı.

CBS’nin coğrafya çalışmalarında kullanımı.

Küresel Sorunlar ve Çözümler:

Dünya üzerindeki önemli sorunlar: açlık, yoksulluk, göç.

Küresel işbirliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri.

 

9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2023-2024

9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2023- 2024  Büyük oranda değiştirilmiş yeni hali

Bir yanıt yazın