8. Sınıf T. C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 1. Dönem 1. Yazılı 2023-2024

8. Sınıf T. C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 1. Dönem 1. Yazılı

8. Sınıf T. C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 1. Dönem 1. Yazılı 2023-2024

8. Sınıf T. C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 1. Dönem 1. Yazılı Kolay ve Bilgiye Dayalı Sorulardır. Cevap Anahtarı Son Sayfadadır.

 

8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, öğrencilere Türk inkılap tarihi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde gerçekleştirilen reformları öğretmeyi amaçlar. Aşağıda, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde işlenebilecek başlıca konuları bulabilirsiniz:

Osmanlı Devleti’nin Zayıflığı ve İlk Reform Girişimleri:

Osmanlı Devleti’nin sorunları.

II. Mahmut ve Tanzimat.

Islahat Fermanı.

II. Meşrutiyet Dönemi:

II. Meşrutiyet’in ilanı.

Meşrutiyet’in kısa ömrü ve sebepleri.

Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı:

Balkan Savaşları’nın sonuçları.

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girişi.

Çanakkale Savaşı.

Millî Mücadele:

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı.

Amasya Genelgesi ve Erzurum-Kars Kongreleri.

Sivas Kongresi ve Ankara Hükümeti’nin kuruluşu.

Büyük Taarruz ve Lozan Antlaşması.

Cumhuriyetin İlanı ve İlkeler:

Cumhuriyet’in ilanı.

Halk Fırkası’nın kuruluşu.

Atatürk Devrimleri (Medeni Kanun, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Soyadı Kanunu, Türk Harf Devrimi).

Atatürk’ün Dış Politikası:

Lozan Antlaşması.

Sağlık ve Spor Hizmetleri.

Türkiye’nin uluslararası ilişkileri.

Atatürk’ün Vefatı ve Atatürkçülük:

Atatürk’ün ölümü.

Atatürk’ün düşünce sistemi ve ilkeleri.

Atatürk’ün öğretisi olarak Atatürkçülük.

Bu konular, öğrencilere Türk inkılap tarihi ve Atatürk ilke ve devrimlerini anlamalarına yardımcı olacak temel kavramları içerir. Ders kitabınızda ve öğretmeninizin verdiği kaynaklarda daha detaylı bilgiler ve örnekler bulunacaktır.

 

 

 

Bir yanıt yazın