8. Sınıf Dönüşüm Geometrisi online deneme sınavı

8.sınıf dönüşüm geometrisi, geometrik şekillerin, doğruların veya noktaların belirli kurallar ve işlemlerle dönüştürülmesini inceleyen bir konudur. Aşağıda, 8. sınıf dönüşüm geometrisi kapsamında işlenebilecek temel konuları bulabilirsiniz:

Öteleme (Translasyon):

Bir şeklin düzlemsel olarak belirlenmiş bir vektörle ötelenmesi.

Öteleme işlemi sırasında noktaların koordinatlarının nasıl değiştiği.

Döndürme (Rotasyon):

Bir şeklin bir merkez etrafında belirli bir açıyla döndürülmesi.

Döndürme işlemi sırasında noktaların koordinatlarının nasıl değiştiği.

Yansıma (Refleksiyon):

Bir şeklin bir eksen boyunca yansıtılması.

Yansıma işlemi sırasında noktaların koordinatlarının nasıl değiştiği.

Dönme, Yansıma ve Öteleme Kombinasyonları:

Birden fazla dönme, yansıma ve öteleme işleminin kombinasyonları.

Şekillerin karmaşık dönüşümlerle nasıl değiştiği.

Dönüşüm Geometrisi Uygulamaları:

Gerçek dünya problemlerine dönüşüm geometrisi uygulamaları.

    • Harita okuma, nesne modelleme gibi uygulamalar.

 

8. Sınıf Dönüşüm Geometrisi online deneme sınavı

Ücretsiz katılmak için tıklayın

Bir yanıt yazın