7.SINIF ÜNİTE 6 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

7.sınıf fen bilimleri dersi müfredatında “Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” ünitesi genellikle canlıların üreme süreçleri, büyüme ve gelişme, genetik miras, evrim gibi konuları içerir. İşte bu ünite ile ilgili temel kavramlar:

Üreme Nedir?

Canlıların kendi türlerini devam ettirmek için yavrularını meydana getirme süreci.

Üreme Türleri:

Cinsel üreme ve eşeysiz üreme. Cinsel üreme, genellikle iki ebeveynin katılımı ile gerçekleşirken, eşeysiz üreme bir ebeveynin katılımı olmadan gerçekleşir.

Canlılarda Üreme Organları:

Bitkilerde çiçekler, hayvanlarda ise özel üreme organları.

İnsanda Üreme Sistemi:

Erkek ve dişi üreme sistemlerinin organları ve işlevleri.

Fertilizasyon:

Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşerek zigot oluşturması.

Canlılarda Büyüme ve Gelişme:

Canlıların hücre bölünmesi ile büyüme ve hücrelerin özelleşmesi ile gelişme süreçleri.

Genetik Miras:

Canlıların özelliklerini belirleyen genetik faktörlerin nasıl aktarıldığı ve kalıtım yoluyla nesilden nesile geçiş süreci.

Evrim Teorisi:

Canlı türlerinin zaman içinde değişim gösterdiği ve yeni türlerin oluştuğu teorisi.

Doğal Seçilim:

Canlıların çevre koşullarına uyum sağlama süreci ve bu süreçte avantajlı özelliklere sahip bireylerin seçilmesi.

Bu konular öğrencilere canlıların üreme, büyüme ve gelişme süreçleri ile genetik miras ve evrim konularında temel bilgiler sağlar. Aynı zamanda, canlıların çeşitliliği ve adaptasyon gibi biyolojik konulara da giriş yapar. Ders kitabınız ve öğretmeninizin rehberliğinde, bu konuları daha derinlemesine anlamak ve öğrenmek mümkün olacaktır.

 

7.SINIF ÜNİTE 6 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME DERS NOTLARI

https://disk.yandex.com.tr/d/lEdrRwD2q_FWZw

Bir yanıt yazın