7.SINIF ÜNİTE 4 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR

7.sınıf fen bilimleri dersi müfredatında “Saf Madde ve Karışımlar” ünitesi genellikle maddenin temel bileşenlerini ve farklı maddelerin karışımlarını içerir. İşte bu ünite ile ilgili temel kavramlar:

Maddenin Temel Tanımı:

Maddenin tanımı ve maddenin özellikleri.

Saf Madde Nedir?

Saf madde, aynı türdeki tek bir bileşeni içeren maddedir.

Element ve Bileşik:

Element, saf bir madde olup tek bir atom türünden oluşur. Bileşik ise farklı atom türlerinden oluşur.

Karışımların Tanımı:

Farklı türdeki maddelerin fiziksel olarak bir araya gelmesiyle oluşan karışımlar.

Homojen ve Heterojen Karışımlar:

Homojen karışımlar, bileşenleri homojen bir şekilde dağılmıştır. Heterojen karışımlar ise gözle görülür şekilde farklı bileşenlere sahiptir.

Erime ve Kaynama Noktaları:

Maddenin erime ve kaynama noktalarının tanımı ve özellikleri.

Çözelti ve Süspansiyon:

Çözelti, homojen bir karışım türüdür ve çözeltinin içinde çözünen ve çözücü bulunur. Süspansiyon ise heterojen bir karışımdır ve içindeki katı maddeler sıvı içinde asılı durur.

Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Değişimi:

Maddenin fiziksel özelliklerinin değişimi ve kimyasal reaksiyonlar sonucu kimyasal değişim.

Bu konular, öğrencilere maddenin temel özelliklerini, saf madde ve karışımları ayırt etmeyi, karışımların farklı türlerini anlamayı ve maddenin değişimini anlamayı amaçlar. Laboratuvar deneyleri, gözlemler ve uygulamalı çalışmalarla öğrencilerin bu kavramları daha iyi kavramalarına yardımcı olunabilir.

 

7.SINIF ÜNİTE 4 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR DERS NOTLARI

https://disk.yandex.com.tr/d/ya5eNDU10p6luA

Bir yanıt yazın