7.SINIF ÜNİTE 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER

7.sınıf fen bilimleri dersinde “Hücre ve Bölünmeler” ünitesi genellikle hücrenin temel yapısını, görevlerini ve bölünmelerini içerir. İşte bu ünite ile ilgili temel konular:

Hücrenin Tanımı ve Yapısı:

Hücrenin genel tanımı, hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek gibi temel yapıları.

Prokaryotik ve Ökaryotik Hücreler:

Bakteri gibi prokaryotik hücreler ile bitki ve hayvan hücreleri gibi ökaryotik hücreler arasındaki temel farklar.

Hücre Organelleri:

Mitokondri, endoplazmik retikulum, golgi cihazı, ribozomlar gibi hücre organellerinin görevleri.

Hücre Bölünmesi:

Mitoz ve mayoz bölünme, hücre bölünmesinin amaçları ve süreçleri.

Hücre Çoğalması ve Büyümesi:

Hücrenin büyüme aşamaları, hücre çoğalması ile ilgili temel kavramlar.

DNA ve Genetik Bilgi:

DNA’nın yapısı, genetik bilginin nasıl depolandığı ve aktarıldığı.

Kromozomlar ve Genetik Çeşitlilik:

Kromozomların yapısı, genlerin taşınması, genetik çeşitlilik ve kalıtım.

Hücrenin Özel Görevleri:

Bitki hücreleri ve hayvan hücrelerinde özel görevlere sahip organel ve yapılar.

 

7.SINIF ÜNİTE 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER DERS NOTLARI

https://disk.yandex.com.tr/d/nMELQZBE_Q8tXA

Bir yanıt yazın