5.SINIF ÜNİTE 4 MADDE VE DEĞİŞİM

5.sinif-ders-notlari
 1. sınıf fen bilimleri dersi müfredatına göre “Madde ve Değişim” ünitesi genellikle maddenin özellikleri, madde halleri, maddeyi etkileyen faktörler, fiziksel ve kimyasal değişim gibi temel konuları içerir. İşte bu ünite ile ilgili temel kavramlar:

 2. Maddenin Tanımı:

  • Madde, kütlesi ve hacmi olan her şeydir. Maddenin üç hali vardır: katı, sıvı ve gaz.
 3. Maddenin Halleri:

  • Katı: Belirli bir şekli ve hacmi vardır.
  • Sıvı: Belirli bir şekli yoktur ancak belirli bir hacmi vardır.
  • Gaz: Ne şekli ne de hacmi belirli olan maddedir.
 4. Maddenin Özellikleri:

  • Renk, koku, kütle, hacim, sıcaklık, çözünürlük, iletkenlik gibi özellikler maddenin tanınmasına yardımcı olur.
 5. Sıcaklık ve Maddenin Halleri:

  • Maddenin sıcaklık arttıkça katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçiş süreçleri incelenir.
 6. Maddeyi Etkileyen Faktörler:

  • Basınç, sıcaklık ve madde halini etkileyen diğer faktörler.
 7. Fiziksel Değişim:

  • Maddenin fiziksel özelliklerinde değişim gösterir, ancak kimyasal özellikleri değişmez. Örnek: buzun erimesi.
 8. Kimyasal Değişim:

  • Maddenin kimyasal özelliklerinde değişim gösterir. Yeni bir madde meydana gelir. Örnek: odunun yanması.
 9. Karışım ve Ayrılma Yöntemleri:

  • Maddenin karışımı ve bu karışımların ayrılma yöntemleri incelenir. Örneğin: su ve tuz karışımının ayrılması.
 10. Saf Madde ve Karışım:

  • Saf madde, bir türden oluşan maddelerdir. Karışım ise iki veya daha fazla maddenin bir araya gelmesiyle oluşur.

Bu konular öğrencilere maddenin temel özellikleri, halleri ve değişimleri hakkında temel bilgiler verir. Aynı zamanda gözlem yapma, deneyler gerçekleştirme ve bilgiyi uygulama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ders kitabınızda ve öğretmeninizin rehberliğinde, bu konuları daha derinlemesine anlamak ve öğrenmek mümkün olacaktır.

 

5.SINIF ÜNİTE 4 MADDE VE DEĞİŞİM DERS NOTLARI

https://disk.yandex.com.tr/d/OngM3ddKoR3iEQ

Bir yanıt yazın