2023Eğitim YIlı 11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı (Açık Uçlu Sorular)

11.sınıf tarih dersi genellikle geniş bir tarih yelpazesini kapsar ve öğrencilere farklı dönemlerdeki önemli olaylar, kültürler ve medeniyetler hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Bu ders, öğrencilere tarihi olayları anlama, değerlendirme ve tarihsel süreçleri analiz etme becerilerini kazandırmayı hedefler. İşte 11. sınıf tarih dersinde işlenebilecek bazı konular:

Yirminci Yüzyıl Dünya Tarihi:

I. ve II. Dünya Savaşları.

Soğuk Savaş dönemi.

Türk İslam Devletleri ve Uygarlıkları:

Selçuklu Devleti.

Anadolu’da Türk-İslam medeniyeti.

Osmanlı Devleti’nin Yükselişi ve Zirvesi:

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve ilk dönemleri.

Fatih Sultan Mehmet dönemi.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Toplum ve Kültür:

Osmanlı Devleti’nin sosyal yapısı.

Osmanlı kültürü ve sanatı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme ve Dağılma Dönemi:

Osmanlı ekonomik ve siyasi sorunları.

Osmanlı Devleti’nin çöküşü.

Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi:

II. Mahmut’un reformları.

Osmanlı’da meşrutiyet hareketleri.

I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı:

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılımı.

Mustafa Kemal’in liderliğindeki Kurtuluş Savaşı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve İlk Yılları:

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı.

Atatürk dönemi reformları.

Bu konular, öğrencilere tarihi olayları anlama, tarih içindeki değişimleri değerlendirme ve farklı dönemleri analiz etme yeteneklerini geliştirme amacını taşır. Ders kitabınızı ve öğretmeninizin müfredatını dikkatlice takip etmek, konuları anlamak ve gerektiğinde ek kaynaklara başvurmak önemlidir.

 

2023Eğitim YIlı 11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı (Açık Uçlu Sorular)

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı (Açık Uçlu Sorular) MEB’in kazanım tablosuna ve senaryolara uygun hazırladığım yazılı kağıdıdır.

Bir yanıt yazın