2023 Yılı 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı soruları

2023 Yılı 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı soruları

7.sınıf matematik dersi genellikle iki döneme ayrılmıştır. İşte 7. sınıf matematik dersinin genel olarak 1. dönem içerisinde öğrenilen konular:

Sayılar:

Tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık sayılar.

Temel işlemler: Toplama, çıkarma, çarpma, bölme.

Üslü ve Köklü İfadeler:

Üslü sayılar ve üslü ifadeler.

Karekök ve küpkök kavramları.

Cebir:

Cebirsel ifadeler ve terimler.

Denklemler ve eşitsizlikler.

Geometri:

Doğrular ve açılar.

Üçgenler ve dörtgenler.

Çember ve daire.

Oran ve Orantı:

Oran ve orantı kavramları.

Orantısal benzerlik.

Yüzde:

Yüzde hesaplamaları.

Yüzde problemleri.

Veri Analizi:

Grafikler ve tablolar.

Ortalama, medyan, mod.

Doğrusal Problemler:

Doğrusal denklemlerin çözümü.

Problemlerin matematiksel modelleme.

7. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı deneme yada sınav olarak kullanılabilir…

 

Bir yanıt yazın