2023 / 2024 Yılı Ortaokul Seçmeli Ders Dilekçeleri

Ortaokul seçmeli ders dilekçesi genellikle öğrenci ya da veli tarafından okul yönetimine, rehberlik servisine ya da ilgili birime yazılan bir talep belgesidir. Bu dilekçe, öğrencinin seçmeli ders tercihlerini belirtmesi, değiştirmesi veya ek ders talep etmesi amacıyla yazılır. İşte böyle bir dilekçe için genel bir örnek:


[Adınız ve Soyadınız] [Adresiniz] [Tarih]

[Okul Adı] [Okul Adresi] [Okul Müdürü Adı ve Soyadı]

Sayın Okul Müdürü,

Ben [Adınız ve Soyadınız], [Sınıfınız], [Numaranız], [Veli Adı ve Soyadı] tarafından velisi olduğum [Öğrencinin Adı ve Soyadı] adlı öğrencinin, 20xx-20xx eğitim öğretim yılı için seçmeli ders tercihlerini değiştirmek/ek ders almak amacıyla bu dilekçeyi yazmaktayım.

Öğrencim şu anda almakta olduğu seçmeli dersler ve tercihleri şunlardır:

  1. [Mevcut Seçmeli Ders 1]
  2. [Mevcut Seçmeli Ders 2]

Yapmak istediği değişiklikler/eklemeler ise şunlardır:

  1. [Değiştirilmek İstenen/ Eklenmek İstenen Seçmeli Ders 1]
  2. [Değiştirilmek İstenen/ Eklenmek İstenen Seçmeli Ders 2]

Bu değişikliklerin, öğrencimin akademik başarısına ve ilgi alanlarına daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu doğrultuda talebimizi değerlendirmenizi rica ederim. İlgili prosedürleri ve süreçleri takip ederek, gereğini yapmanızı rica ederim.

Saygılarımla,

[Adınız ve Soyadınız] [İmzanız]


Not: Bu örnek dilekçe, genel bir formattır ve özelleştirilerek kişisel ihtiyaçlara göre düzenlenebilir. Dilekçenin okul yönetimi tarafından kabul edilmesi için okulun belirlediği prosedür ve tarihleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

 

2023 / 2024 Yılı Ortaokul Seçmeli Ders Dilekçeleri

Bir yanıt yazın