2023-2024 Yılı 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

10.sınıf tarih derslerinin içeriği, öğrencinin bulunduğu ülke, okul ve ders kitaplarına göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak 10. sınıf tarih dersinin 1. döneminde işlenebilecek bazı temel konular şunlar olabilir:

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu:

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve ilk padişahlar.

Osmanlı Devleti’nin ilk fetihleri.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükselişi:

Yıldırım Beyazıt ve Timur’un savaşı.

Fatih Sultan Mehmet dönemi ve İstanbul’un fethi.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yönetim ve Teşkilat:

Devlet yönetimi, askeri teşkilat ve adalet sistemi.

Osmanlı Devleti’nde millet sistem.

Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Medeniyet:

Osmanlı mimarisi, sanatı ve edebiyatı.

Osmanlı Devleti’nin farklı kültürleri kucaklaması.

Reform ve Değişim Dönemi:

II. Mahmut’un Tanzimat’ı ilanı.

Islahat Fermanı ve Meşrutiyet dönemi.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Gerileme:

Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik ve siyasi zorlukları.

I. ve II. Abdülhamit dönemleri.

Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu:

Osmanlı Devleti’nin savaşa katılımı.

Mondros Ateşkes Antlaşması ve İngiliz işgali.

Milli Mücadele Dönemi:

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı.

Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı ve zaferi.

Bu konular, öğrencilere Osmanlı tarihi, devletin kuruluşu, yükselişi ve çöküşü, reform ve değişim süreçleri, Osmanlı kültürü ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerindeki olayları anlamalarını sağlamayı amaçlar.

 

2023-2024 Yılı 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Bir yanıt yazın