2023 – 2024 Yılı 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

10.sınıf kimya dersinin 1. döneminde genellikle temel kimya konuları işlenir. Ancak bu konular, okul müfredatına, ders kitabına ve öğretmenin tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. İşte 10. sınıf kimya dersinin 1. döneminde işlenebilecek olası konular:

Temel Kimya Kavramları:

Atom ve molekül kavramları.

Elementler, bileşikler ve karışımlar arasındaki farklar.

Periyodik Cetvel:

Periyodik cetveldeki elementlerin düzeni.

Atom numarası, kütle numarası, gruplar ve periyotlar.

Kimyasal Bağlar:

İyonik, kovalent ve metalik bağlar.

Lewis yapıları ve moleküler geometri.

Maddenin Halleri:

Katı, sıvı ve gaz halleri.

Fiziksel ve kimyasal değişimler.

Kimyasal Reaksiyonlar:

Kimyasal reaksiyon türleri: sentez, ayrışma, değişim ve redoks.

Kimyasal denklemler ve tepkime hızları.

Asitler ve Bazlar:

Asit-baz kavramları.

pH ölçeği ve asit-baz tepkimeleri.

Gazlar ve Gaz Yasaları:

Boyle yasası, Charles yasası, Avogadro yasası.

Ideal gaz yasası.

Mol Kavramı ve Mol Hesaplamaları:

Mol kavramı ve birim dönüşümleri.

Mol hesaplamaları ve kütle-mol ilişkileri.

Termodinamik:

Isı enerjisi, entropi ve entalpi.

Termodinamik yasaları.

Elektrokimya:

Elektrokimyasal hücreler ve redoks reaksiyonları.

Elektrik enerjisi üretimi.

 

2023 – 2024 Yılı 10. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

10. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı (2023-2024) Temel kimya kanunları ve mol kavramı konularını içeren orta zor bir sınav

Bir yanıt yazın