2023- 2024 Yılı 10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

10.sınıf felsefe dersi genellikle temel felsefi kavramları, düşünce sistemlerini ve filozofları inceleyerek öğrencilere felsefi düşünme becerileri kazandırmayı amaçlar. Ders içeriği, okul müfredatına ve öğretmenin tercihlerine bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle şu konular işlenebilir:

Felsefi Düşünce ve Tarih:

Felsefenin tanımı ve temel kavramları.

Antik Yunan felsefesi ve önemli filozoflar.

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji):

Bilgi nedir? Bilgi kaynakları ve sınırları.

Rasyonalizm ve empirizm.

Varlık Felsefesi (Ontoloji):

Varlık nedir? Varlık kategorileri.

Varlık ve hiçlik üzerine düşünceler.

Ahlak Felsefesi:

Ahlakın temel prensipleri.

Etik kuramlar ve ahlaki değerler.

Siyaset Felsefesi:

Devletin doğası ve siyasi düzen.

Adalet, özgürlük ve demokrasi.

Felsefi Akımlar ve Temsilcileri:

Felsefi akımların tanıtımı (örneğin, rasyonalizm, empirizm, pozitivizm).

Önemli filozoflar ve düşünce sistemleri.

Bilim Felsefesi:

Bilimin doğası ve bilimsel yöntem.

Bilim ve toplum ilişkisi.

Din Felsefesi:

Tanrı’nın varlığı ve doğası.

Din ve ahlak ilişkisi.

Bu konular, öğrencilere felsefi düşünme becerileri kazandırma, felsefi sorulara yanıt arama ve kritik düşünme yeteneklerini geliştirme amacını taşır.

 

2023- 2024 Yılı 10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı * Sınav sadece 1.üniteyi (Felsefeyi Tanıma) kapsamaktadır.
* Kısa cevaplı, boşluk doldurma, doğru-yanlış ve çoktan seçmeli soru türlerinden oluşmaktadır.
* BEP sınav kağıdı da mevcuttur.

Bir yanıt yazın