2023 – 2024 Yılı 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

10.sınıf coğrafya derslerinin içeriği, ülkenize, okula ve ders kitabına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak 10. sınıf coğrafya dersinde işlenebilecek bazı konular şunlar olabilir:

Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası:

Dünya nüfusu ve nüfusun dağılımı.

Yerleşme örüntüleri, kentleşme ve göç.

Ekonomik Coğrafya:

Dünya ekonomisi ve bölgesel ekonomik farklılıklar.

Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin coğrafi dağılımı.

Mücadele ve İşbirliği:

Ülkeler arası ilişkiler, uluslararası örgütler.

Küresel sorunlar ve çevre sorunları.

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi:

Depremler, sel felaketleri, tsunami gibi doğal afetler.

Afet yönetimi ve hazırlıkları.

Su Kaynakları ve Yönetimi:

Dünya su kaynakları ve sürdürülebilir su yönetimi.

Su krizleri ve su kaynaklarının kullanımı.

Enerji Kaynakları ve Çevre:

Fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynakları.

Enerji politikaları ve çevre etkileri.

İklim ve İklim Değişikliği:

İklim tipleri ve özellikleri.

İklim değişikliği, sera gazları ve etkileri.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS):

CBS’nin kullanım alanları ve önemi.

CBS uygulamaları ve harita okuma becerileri.

Turizm Coğrafyası:

Turizmin coğrafi dağılımı.

Turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri.

Bu konular, öğrencilere coğrafyanın temel prensiplerini anlama, dünya üzerindeki olayları coğrafi bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneklerini geliştirme amacını taşır.

 

2023 – 2024 Yılı 10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Bir yanıt yazın