2023-2024 Eğitim Yılı 8. Sınıf 1. Dönem 1. Matematik Yazılısı

2023-2024 Eğitim Yılı 8. Sınıf 1. Dönem 1. Matematik Yazılısı

8. sınıf matematik dersinde aşağıdaki gibi temel konular işlenir:

Denklem ve Eşitsizlikler:

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve eşitsizlikler.

İki bilinmeyenli denklemler ve eşitsizlikler.

Cebirsel İfadeler ve İşlemler:

Cebirsel ifadelerin sadeleştirilmesi ve işlemler.

Çarpanlara ayırma.

Geometri:

Üçgenler ve özellikleri.

Dik üçgenler, trigonometri.

Dörtgenlerin özellikleri.

Çember ve çemberin içindeki açılar.

Fonksiyonlar:

Temel fonksiyonlar ve grafikleri.

Fonksiyonları anlama ve yorumlama.

Olasılık ve İstatistik:

Olasılık kavramları.

İstatistik ve veri analizi.

Doğrusal Denklemler ve Sistemler:

Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler ve sistemleri.

Rasyonel Sayılar ve Üslü Sayılar:

Rasyonel sayılar ve işlemler.

Üslü sayılar.

Temel Trigonometri:

Temel trigonometrik oranlar.

 

8. Sınıf 1. Dönem 1. Matematik Yazılısı 8. Sınıf 1. Dönem 1.yazılısı

 

Bir yanıt yazın