12. Sınıf Seçmeli Sosyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı 2023/2024

12.sınıf seçmeli sosyoloji dersi genellikle öğrencilere sosyoloji bilim dalının temel kavramları, teorileri ve uygulamalarını öğretmeyi amaçlar. Bu ders, öğrencilere toplumu anlama, toplumsal olayları analiz etme ve sosyal değişimleri değerlendirme yeteneği kazandırmayı hedefler. Ders içeriği, ülkenizin müfredatına, ders kitaplarına ve öğretmeninizin tercihlerine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak 12. sınıf seçmeli sosyoloji dersinde işlenebilecek bazı konular şunlar olabilir:

Sosyolojinin Temel Kavramları:

Toplum, birey, kurum gibi temel sosyolojik kavramlar.

Sosyolojik düşünce ve yöntemler.

Sosyolojik Teoriler:

İşlevselcilik, çatışma teorisi, sembolik etkileşimcilik gibi temel sosyolojik yaklaşımlar.

Önemli sosyologlar ve eserleri.

Toplumsal Yapı ve Kurumlar:

Aile, eğitim, ekonomi gibi temel kurumlar.

Sosyal sınıflar ve tabakalaşma.

Toplumsal Değişim ve Gelişme:

Modernleşme ve globalleşme süreçleri.

Toplumsal değişim teorileri.

Toplumsal Hareketler ve Değişim:

Sivil toplum hareketleri.

Protestolar ve devrimler.

Toplumsal Sorunlar ve İncelemeler:

Suç ve ceza.

Göç ve ırkçılık.

Toplumsal cinsiyet ve feminizm.

Çağdaş Sosyolojik Temalar:

Teknoloji ve iletişim.

Kültür ve kimlik.

Sosyal medya ve toplumsal etkileşim.

Bu konular, öğrencilere sosyolojik düşünceyi benimseme, toplumsal olayları analiz etme ve sosyal dünyayı daha derinlemesine anlama yeteneği kazandırmayı amaçlar. Ders kitabınızı ve öğretmeninizin yönergelerini dikkatlice takip etmek, konuları anlamak ve gerektiğinde ek kaynaklara başvurmak önemlidir.

 

12. Sınıf Seçmeli Sosyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

12. Sınıf Seçmeli Sosyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı * Sınav sadece 1.üniteyi (Sosyolojiye Giriş) kapsamaktadır.
* 11 ve 12.sınıflar için hazırlanmıştır.
* Klasik, boşluk doldurma ve çoktan seçmeli soru türlerinden oluşmaktadır.
* BEP sınav kağıdı da mevcuttur.

 

Bir yanıt yazın