12. Sınıf Seçmeli Psikoloji 1. Ünite Ders Notları indir

Psikoloji Bilimine Giriş:

Psikolojinin tanımı, tarihçesi, temel kavramlar.

Bilişsel Süreçler:

Algı, dikkat, bellek, düşünme gibi bilişsel süreçlere odaklanma.

Duygusal ve Sosyal Gelişim:

Duygusal gelişim, sosyal ilişkiler, kişilik gelişimi.

Psikolojik Bozukluklar:

Depresyon, anksiyete, şizofreni gibi psikolojik bozukluklar.

Kişilik Teorileri:

Farklı psikologların kişilikle ilgili teorileri.

Sosyal Psikoloji:

Grup dinamikleri, sosyal etkileşim, tutumlar ve davranışlar.

Psikoloji ve Sağlık:

Stres, bağımlılıklar, sağlıklı yaşam ile psikoloji arasındaki ilişki.

Psikolojik Araştırma Yöntemleri:

Deneysel tasarım, gözlem, anket gibi araştırma yöntemleri.

 

12. Sınıf Seçmeli Psikoloji 1. Ünite Ders Notları

 

12. Sınıf Seçmeli Psikoloji 1. Ünite Ders Notları Psikoloji biliminin özellikleri , alt dalları , yaklaşımlar ele alınmıştır. Başarılar Dilerim.

Bir yanıt yazın