11. Sınıf 2023 Eğitim YIlı 1. Dönem 1. Tarih Sınavı Yeni Sınav Sistemine Göre

Öğrencilerin 11. sınıf tarih derslerinde karşılaşabilecekleri konular, müfredatları ve ders kitaplarınızı incelemeniz gerekecektir. Ancak genel olarak, 11. sınıf tarih dersinin 1. döneminde aşağıdaki konular işlenebilir:

 1. Yirminci Yüzyıl Dünya Tarihi:
  • I. Dünya Savaşı ve sonuçları.
  • II. Dünya Savaşı, Nazi Almanyası ve Holokost.
 2. Soğuk Savaş ve Yeni Dünya Düzeni:
  • Soğuk Savaş dönemi, ABD ve SSCB arasındaki rekabet.
  • Soğuk Savaş sonrası dünya düzeni.
 3. Türk İslam Devletleri ve Uygarlıkları:
  • Selçuklu Devleti’nin kuruluşu ve gelişimi.
  • Anadolu’da Türk-İslam medeniyeti.
 4. Osmanlı Devleti’nin Yükselişi ve Zirvesi:
  • Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve ilk dönemleri.
  • Fatih Sultan Mehmet dönemi.
 5. Osmanlı İmparatorluğu’nda Toplum ve Kültür:
  • Osmanlı Devleti’nin sosyal yapısı.
  • Osmanlı kültürü ve sanatı.
 6. Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme ve Dağılma Dönemi:
  • Osmanlı ekonomik ve siyasi sorunları.
  • Osmanlı Devleti’nin çöküşü.

Bu konular, öğrencilere tarihi olayları anlama, tarih içindeki değişimleri değerlendirme ve farklı dönemleri analiz etme yeteneklerini geliştirme amacını taşır.

 

11. Sınıf 2023 Eğitim YIlı 1. Dönem 1. Tarih Sınavı Yeni Sınav Sistemine Göre

Yeni Sınav Sistemine Göre 11. Sınıf 1. Dönem 1. Tarih Sınavı

Bir yanıt yazın