11. Sınıf 2023/2024 Yılı Felsefe 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

11.sınıf felsefe dersi genellikle felsefi düşünce tarihini, felsefi akımları, temel kavramları ve filozofları inceleyerek öğrencilere felsefi düşünme becerileri kazandırmayı amaçlar. Ders içeriği, öğrencilerin bulundukları ülkenin müfredatına, ders kitaplarına ve öğretmenlerinin tercihlerine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak 11. sınıf felsefe dersinde işlenebilecek bazı konular şunlar olabilir:

Antik Felsefe:

Antik Yunan felsefesinin temel özellikleri.

Sokratik diyaloglar ve önemli filozoflar.

Ortaçağ Felsefesi:

Skolastik düşünce ve kilise felsefesi.

İslam felsefesi ve filozofları.

Rönesans ve Yeniçağ Felsefesi:

Rönesans’ın etkisi ve felsefi değişimler.

Descartes, Spinoza, Leibniz gibi düşünürler.

Aydınlanma Çağı Felsefesi:

Aydınlanma düşüncesinin temel prensipleri.

Rousseau, Voltaire, Montesquieu gibi filozoflar.

Modern Felsefi Akımlar:

Rasyonalizm, empirizm ve eleştirel düşünce.

Kant, Hegel, Marx gibi düşünürler.

Varlık Felsefesi (Ontoloji):

Varlık ve gerçeklik kavramları.

Varoluşçuluk ve fenomenoloji.

Ahlak Felsefesi:

Ahlaki değerler ve etik prensipler.

Utilitarizm, deontoloji gibi ahlaki teoriler.

Siyaset Felsefesi:

Devletin doğası ve siyaset kuramları.

Liberalizm, sosyalizm, anarşizm gibi düşünce sistemleri.

Bu konular, öğrencilere felsefi düşünce tarihini anlama, farklı felsefi akımları ve düşünürleri değerlendirme, eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirme amacını taşır. Ders kitabınızı ve öğretmeninizin yönergelerini dikkatlice takip etmek, konuları anlamak ve düşünsel süreçlerinizi geliştirmek önemlidir.

11. Sınıf 2023/2024 Yılı Felsefe 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

11. Sınıf Felsefe 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı * Sınav sadece 1.üniteden 24.sayfaya kadar olan kısmı kapsamaktadır. (Platon ve Aristoteles dahil değildir.)
* Kısa cevaplı, eşleştirme, doğru-yanlış ve çoktan seçmeli soru türlerinden oluşmaktadır.

 

Bir yanıt yazın