11. Sınıf 2023 / 2024 Kimya 1. Dönem 1. Yazılı soruları

11.sınıf kimya dersi genellikle kimyasal tepkimeler, moleküler yapılar, asit-baz dengesi, termokimya, redoks tepkimeleri gibi konuları içerir. Kimya dersi, öğrencilere kimyanın temel prensiplerini anlama, laboratuvar becerilerini geliştirme ve kimyanın günlük yaşamdaki uygulamalarını anlama fırsatı sunar. İşte 11. sınıf kimya dersinde işlenebilecek bazı konular:

Kimyasal Tepkimeler:

Kimyasal tepkimelerin denklemi.

Tepkime hızı ve etkileyen faktörler.

Moleküler Yapılar:

Atom ve molekül kavramları.

Kimyasal bağlar ve moleküler geometri.

Asit-Baz Dengesi:

Asitler ve bazlar.

pH skalası, asidite ve bazlılık.

Termokimya:

Isı enerjisi ve ısınma/soğuma süreçleri.

Kimyasal tepkimelerde enerji değişimi.

Redoks Tepkimeleri:

Oksidasyon ve indirgenme.

Elektrokimya ve hücre potansiyeli.

Kimyasal Kinetik:

Reaksiyon hızı ve denge.

Aktivasyon enerjisi.

Kimyasal Denge:

Kimyasal denge kavramı.

Le Chatelier ilkesi.

Organik Kimya Temelleri:

Karbon bileşikleri ve organik moleküler yapılar.

Fonksiyonel gruplar ve reaktiviteleri.

Kimya Laboratuvarı Çalışmaları:

Deney tasarımı ve güvenli laboratuvar uygulamaları.

Veri toplama ve analiz.

Bu konular, öğrencilere kimyanın temel prensiplerini anlama, kimyasal hesaplamalar yapabilme ve laboratuvar deneylerini yürütme becerilerini kazandırma amacını taşır.

 

11. Sınıf 2023 / 2024 Kimya 1. Dönem 1. Yazılı soruları

11. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı (2023-2024)

Modern atom teorisi ünitesinin tamamını içeren orta zor bir sınav

 

Bir yanıt yazın