11. Sınıf 2023 / 2024 Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

11.sınıf edebiyat dersi genellikle edebi türler, önemli eserler ve yazarlar üzerine odaklanır. Bu ders, öğrencilere edebiyatın farklı yönlerini anlama, eserleri analiz etme ve eleştirel düşünme becerilerini kazandırma amacını taşır. İşte 11. sınıf edebiyat dersinde işlenebilecek bazı genel konular:

Roman ve Hikaye:

Roman türünün özellikleri.

Türk ve dünya edebiyatındaki önemli romanlar.

Şiir:

Şiirin temel bileşenleri.

Modern ve geleneksel şairler.

Dramatik Yapılar:

Tiyatro eserlerinin temel özellikleri.

Türk ve dünya dramatik eserleri.

Edebiyat Eleştirisi:

Edebiyat eleştirisi ve eleştirel düşünce.

Edebiyat eleştirisi örnekleri.

Edebiyat Akımları ve Temsilcileri:

Romantizm, realizm, sembolizm gibi edebiyat akımları.

Akım temsilcisi yazarlar ve eserleri.

Türk Edebiyatı’nın Gelişimi:

Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemleri.

Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemi.

Dünya Edebiyatı:

Dünya edebiyatının önemli akımları.

Yabancı yazarların eserleri.

Edebiyat ve Toplum İlişkisi:

Edebiyatın toplumsal etkisi.

Politik ve sosyal temalı eserler.

Bu konular, öğrencilere edebiyatın farklı türlerini anlama, eserleri analiz etme, yazarların düşünsel dünyalarını anlama ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirme amacını taşır

 

11. Sınıf 2023 / 2024 Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Bir yanıt yazın